I T C

Ana Sayfa
Sirket
Hizmetler
eMail
Y A Z I L I M D A   Y E N İ   T E K N O L O J İ L E R

Geometri Modelleme ve Sayısal Ağ Yaratmada

GEMS Logo

GEMS ile Yeni Boyutlar Keşfedin...

GEMS, Sayısal Akışkanlar Dinamiği (CFD) ve ilgili alanlarda kompleks akış simülasyon problemlerinin çözümü için geliştirilmiş nesneye dayalı, etkileşimli bir geometri modelleme ve 2D/3D çok bloklu düzenli sayısal ağ yaratma sistemidir.


rainbow

Yazılımda Yeni Teknolojiler

 • Nesneye dayalı programlama (OOP) ve C++ üzerine kurulu yazılım mimarisi
 • Birleştirilmiş geometri modelleme ve sayısal ağ yaratma araçları
 • Yüzey ve hacimler için çok bloklu düzenli ağ yaratma seçenekleri
 • Otomatik ağ yaratma
 • Duruma göre çıkarım/öğrenme yöntemi ile Akıllı Topoloji Tanımlama
 • Ağ yaratma işleminin istenilen aşamada kaydedilip, geri çağrılması
 • İçeriğe göre yardım mekanizması
image   Bir yüzey geometrisinin kesitsel 'cubic-spline' eğrileri ile tanımlanması.
rainbow

Geometri Modelleme

 • Ağ sınır eğri ve yüzeylerinin yaratılıp değiştirilmesi için CAD seçenekleri
 • Desteklenen eğriler : Daire ve parçası, çizgi, çokgenler, B-Spline, Cubic-Spline, NURBS
 • İnterpolasyon veya üzerine çakıştırma yöntemiyle yüzey yaratılması
 • Yüzey kesişim eğrileri veya dönüşüm yüzeyleri
 • Harici CAD verilerinin IGES formatında okunması (kesitsel veya ağ noktaları)
 • Özel eğri ve yüzey yaratma ve değiştirme seçenekleri
image   Yüzey geometrisinin belirli sayıda yüzey parçalarıyla tanımlanması.
rainbow

Sayısal Ağ Yaratma

 • Cebirsel veya eliptik (multigrid veya SLOR) ağ yaratma seçenekleri
 • Bir yüzeyi taşıyarak, döndürerek veya süpürerek hacim ağları yaratılması
 • Sınırlar üzerindeki ağ noktalarının yoğunluk ve diklik şartlarının etkileşimli kontrolü
 • Değişik sınır şartlarının yüzey parçaları ile tanımlanması
 • Topoloji, bağlantılar ve sınır şartlarının etkileşimli olarak tanımlanması
 • Yüzey ve hacim ağlarının hücre kalitelerinin kontrolü
 • Multigrid ağlarda seyrek ağ seviyelerinin gösterimi ve saklanması
 • Yüzeylerin gerçekçi görünümü, saklı çizgilerin kaldırılması ve renk haritası kontrolü
 • Üstüste çakışan ağ hücrelerinin gösterilmesi
image   FLYER prototipinin yüzey ağları (Kaynak : ERG A.ş., Ankara)
rainbow

Otomatik Ağ Yaratma

 • Modelleme ve ağ yaratma basamaklarının etkileşimli kaydedilmesi için makro dosyaları
 • Makro dosyalarının bütün olarak veya kısmen çalıştırılıp tekrar eden işlerin yapılması
image   Bir türbinin soğutma kanalları için yaratılmış 6 bloklu H tipi ağ.
rainbow

Akıllı Topoloji Tanımlama

 • Duruma göre çıkarım/öğrenme (CBR/CBL) yöntemi ile deneyimlerin öğrenilmesi
 • Ağ topolojisini saklayıp geri çağırmada kullanıcı tercihleri ve değerlendirmesi
 • Geçmişte yaratılan topolojilerin :
  • daha önceki bir durumu doğrudan alarak kullanımı veya
  • uygunluk matrisi kullanılarak yeni bir topoloji haline getirilmesi
 • Aşağıdaki parametrelere göre belirli kısıtlamaların sağlanması :
  • istenilen ağ noktası sayısı,
  • ağ hücrelerinin kalitesi,
  • multigrid seviyeleri ve
  • akış çözüm yöntemi
image   Bir endüstriyel gaz türbini yanma odasında incelenen blok yüzeyleri.
rainbow

Geliştirme Tarihçesi

 • GEMS sistemi Haziran 1993 te Dr. Cem Dener tarafından geliştirilmiştir
 • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafında proje desteği verilmiştir
 • TTGV-069 projesi ile sistemin kabiliyetleri genişletilmiştir (Ekim`93-Aralık`94)
  • Otomatik Ağ Yaratma (AGG) kabiliyeti Esin Koç tarafından,
  • Akıllı Topoloji Tanımlama (ITD) özelliği ise İzzet Şirin tarafından eklenmiştir.
image   Uzay mekiği üzerinde yüzey ağlarının taranması ve mekik gövdesi.
rainbow

Çalışma Platformu

 • GEMS 3.3 : Silicon Graphics (IRIX)
 • Aranan özellikler :
  • En az 32 MB RAM
  • Sabit disk üzerinde en az 50 MB serbest alan
  • 1280x1024 pixel ekran çözünürlüğü

Ana Sayfa | Şirket | Hizmetler | İletişim