I T C

Ana Sayfa
Sirket
Hizmetler
eMail

G E L İ Ş T İ L E N     S İ S T E M L E R

Aşağıda tanıtılan yazılımlar, 1993-1996 yılları arasında SAMTEK-ITC bünyesinde Dr. Dener tarafından yönetilen araştırma projeleri sonucu ortaya çıkmıştır. Bu sistemler için verilen destek çalışmaları 2000 yılından sonra durdurulmuştur.
GEMS GEMS, Sayısal Akışkanlar Dinamiği (CFD) ve ilgili alanlarda kompleks akış simülasyon problemlerinin çözümü için geliştirilmiş nesneye dayalı, etkileşimli bir geometri modelleme ve 2D/3D çok bloklu düzenli sayısal ağ yaratma sistemidir.
Çevirmen ÇEVİRMEN sistemi Mac veya Windows ortamında İngilizce'den Türkçe'ye etkileşimli çeviri amacıyla geliştirilmiştir. Sistem, özellikle teknik dokümanların hızlı çevirisi için, C++ dilinin güçlü yönlerini etkin veri tabanı yönetim araçlarıyla birleştirmektedir.

Ana Sayfa | Şirket | Hizmetler | İletişim